Życiorys

   Urodziłam się w Zagnańsku 3 grudnia 1964 roku, ale w Zagnańsku na Wrzosach zamieszkałam w 1975 roku i mieszkam do dziś. Nie mam rodzeństwa, to między innymi z tego powodu tak bardzo doceniam obecność ludzi.

   Przypadek zadecydował, że w 1983 roku rozpoczęłam studia w zakresie chemii, (specjalność chemia i technologia organiczna) na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, które ukończyłam 3 lipca 1988 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1987 roku rozpoczęłam dwuletnie studia w zakresie psychologii prowadzone w ramach Uczelnianego Studium Pedagogiki i Psychologii w Krakowie, które ukończyłam obroną pracy dyplomowej w 1989 roku.

   W dniu 1 października 1988 roku rozpoczęłam pracę jako asystent stażysta   w Zakładzie Chemii Organicznej w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracując w Instytucie Chemii ­– najpierw Akademii Świętokrzyskiej, potem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego a obecnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zdobywałam kolejne stopnie naukowe. Stopień doktora nauk technicznych  w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskałam na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Czesława Wawrzeńczyka na temat „Otrzymywanie nowych syntonów do reakcji Hornera–Wadsworth-Emmonsa”. W 2012 roku Rada tego samego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, specjalność chemia organiczna, na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji zatytułowanego „Synteza i modyfikacje strukturalne biologicznie aktywnych fosfonianów i borapochodnych o potencjalnych właściwościach biologicznych”.

   W sferze moich zainteresowań naukowych leży opracowywanie nowych metod syntezy i funkcjonalizacji strukturalnych bioaktywnych połączeń hetero- i makrocyklicznych oraz poszukiwane korelacji pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną. Dzięki pracy zespołu naukowego, którym kieruję, jestem współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilku patentów, a wyniki naszych badań były prezentowane na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto jestem promotorem dwóch prac doktorskich oraz kilkudziesięciu magisterskich. Pracując jako nauczyciel akademicki, zawsze miałam na uwadze przeświadczenie, że uczeń świadczy o nauczycielu. Moim marzeniem jest, by ktoś kiedyś o moim studencie powiedział „Skoro taki Uczeń, jaki Mistrz być musi”. Praca ze studentami jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. W 2016 roku zostałam uhonorowana nagrodą przyznawaną przez Studentów Naszego Uniwersytetu „Przyjaciel Studenta”, natomiast w 2018 roku, podczas Gali Studenckiej zostałam uhonorowana zaszczytnym tytułem „Wykładowca Roku”. To wydarzenie, do którego często wracam pamięcią na zawsze zostanie w moim sercu.

   Od 2017 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach. Od 2016 pełnię funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (uprzednio Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). W kadencji 2012-2016 pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej, a w kadencji 2016-2020 funkcję przewodniczącej Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów. Od 2009 roku jestem członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej. Za moje zasługi w zakresie współpracy ze środowiskiem nauczycielskim regionu świętokrzyskiego i miasta Kielc, miasta Częstochowy oraz za wieloletnie zaangażowanie w organizację Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół licealnych w roku 2013 zostałam odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2019 roku zostałam wybrana na przewodniczącą Świętokrzyskiego Okręgu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

   Wiem, że życie to droga – ludzie ciągle szukają tej właściwej. Czasem, błądząc, trafiamy  w ślepe uliczki. Wiem, że nawet jeśli jesteśmy na prostej drodze, to spotkamy na niej  przeszkody, w ich pokonywaniu pomagają nam ludzie, dla których liczy się wspólne dobro.

   Wiem, że „Ludzie pracując razem, jako jedna grupa, potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.